پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

37

مراسم

کد مراسم : 974124
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/01/30
مکان : یزد

نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها، بهمن ۹۷

اطلاعیه کنفرانس فیزیک ذرات و میدان...

کد مراسم : 974186
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/11/24
مکان : یزد

نمایشگاه فرش ماشینی و موکت یزد 97

نمایشگاه فرش ماشینی و موکت یزد...

کد مراسم : 974093
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/10/04
مکان : یزد

دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت، آذر ۹۷

محورهای همایش ملی سبک زندگی و...

کد مراسم : 974118
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/22
مکان : یزد

کد مراسم : 974040
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/30
مکان : یزد

کد مراسم : 973790
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/02
مکان : یزد

اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

محورهای همایش : ایمنی، بهداشت ،...

کد مراسم : 973943
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/26
مکان : میبد

کد مراسم : 973922
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/10
مکان : اردبیل

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

محورهای همایش خدمات بوم‌سازگان آبخیزها سلامت...

کد مراسم : 973572
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/10
مکان : اردبیل

بیست و هشتمین یادواره شهدای یزدل

بیست و هشتمین یادواره شهدای یزدل...

کد مراسم : 974115
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/31
مکان : آران و بیدگل