پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

54

مراسم

کد مراسم : 961995
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/17
مکان : سیرجان

کد مراسم : 961870
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/12
مکان : كرمان

کد مراسم : 961878
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/04
مکان : كرمان

کد مراسم : 961731
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/25
مکان : بم

کد مراسم : 961692
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/20
مکان : كرمان

کد مراسم : 961482
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/08
مکان : كرمان

کد مراسم : 961566
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/05
مکان : كرمانشاه

جشن شب يلدا كرمان

جشن شب یلدا کرمان سالن اجرا...

کد مراسم : 961520
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/09/30
مکان : كرمان

کد مراسم : 961506
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/09/30
مکان : كرمان

همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی

محورهای همایش داروسازی، طب سنتی و...

کد مراسم : 961180
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/09/21
مکان : كرمانشاه