پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

بررسی قدمت شاهنامه در نشست ادبی " حکیم سخن "

شاهنامه به عنوان گنجینه ای سرشار...

کد مراسم : 96938
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/26
مکان : تهران