پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

5

مراسم

کد مراسم : 16102
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/09/09
مکان : قم

کد مراسم : 961920
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/05
مکان : كاشان

کد مراسم : 961919
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/04
مکان : تهران

کد مراسم : 961893
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/03
مکان : تهران

مراسم جشن ولادت حضرت زینب (س)

مراسم جشن میلاد حضرت زینب(س) سخنران...

کد مراسم : 961842
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/02
مکان : كاشان