پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

3

مراسم

کد مراسم : 962228
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/04
مکان : تهران

مراسم جشن نیمه شعبان

سخنران : شیخ مهدی شریف مداح...

کد مراسم : 96573
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/21
مکان : تهران

جشن میلاد سرداران کربلا

جشن میلاد سرداران کربلا . سخنرانی...

کد مراسم : 96494
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/09
مکان : تهران