پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

کد مراسم : 961780
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/05
مکان : مرودشت