پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

129

مراسم

کد مراسم : 06060
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/27
مکان : جیرفت

ششمین همایش ملی روانشناسی وعلوم تربیتی ایران

مهلت ارسال اصل مقاله : 1400/08/15...

کد مراسم : 06059
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/08/20
مکان : جیرفت

کد مراسم : 996022
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/03/06
مکان : جیرفت

هفتمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

مهلت ارسال اصل مقاله : 25اردیبهشت...

کد مراسم : 996021
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/02/30
مکان : جیرفت

کد مراسم : 996020
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/02/23
مکان : جیرفت

کد مراسم : 996006
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/10/18
مکان : جیرفت

کد مراسم : 985894
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/13
مکان : بابل

کد مراسم : 985895
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/12/13
مکان : خرم آباد

کد مراسم : 974110
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/07
مکان : تهران

هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

محورهای همایش ملی فناوری نانو از...

کد مراسم : 974267
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/11/25
مکان : تهران