پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

12

مراسم

کد مراسم : 973659
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/16
مکان : تهران

کد مراسم : 973498
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/25
مکان : قزوین

نمایشگاه دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه دام، طیور و آبزیان و...

کد مراسم : 973359
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/20
مکان : مشهد

نمایشگاه الکامپ گرگان

نمایشگاه الکامپ گرگان در تاریخ 19...

کد مراسم : 973361
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/19
مکان : گرگان

کد مراسم : 973360
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/19
مکان : تهران

نمایشگاه ساختمان، کاشی و سرامیک بیرجند

نمایشگاه ساختمان، کاشی و سرامیک بیرجند...

کد مراسم : 973216
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/11
مکان : بیرجند

کد مراسم : 973217
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/08
مکان : تهران

نمایشگاه ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی

نمایشگاه ساختمان و سیستم های گرمایشی...

کد مراسم : 973219
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/05
مکان : كرمانشاه

نمایشگاه خودرو و قطعات البرز

نمایشگاه خودرو و قطعات البرز 97...

کد مراسم : 973220
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/05
مکان : كرج

کد مراسم : 972619
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/28
مکان : تهران