پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

32

مراسم

نمایشگاه نقاشی به رنگ آب ، آکادمی هنر روشان

آکادمی هنر روشان برگزار می کند...

کد مراسم : 985857
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/10/06
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی " نگارین گلشن "

در این نمایشگاه آثار معصومه علیمحمدی...

کد مراسم : 961943
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/07
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی رنگ روغن

این نمایشگاه نقاشی، چهارشنبه 4 بهمن...

کد مراسم : 961909
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/04
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی خط خطی های رنگی

در این نمایشگاه تعداد24 اثر با...

کد مراسم : 961905
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/01
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی "روشان" با آثار مژگان زمانی

نمایشگاه نقاشی "روشان" با آثار مژگان...

کد مراسم : 961779
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/27
مکان : تهران

کد مراسم : 961785
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/24
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی استاد بلوری

نگارخانه اندیشه نمایشگاه نقاشی استاد بهروز...

کد مراسم : 961753
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/23
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی انفرادی " مکث"

نمایشگاه نقاشی انفرادی با عنوان "مکث"...

کد مراسم : 961782
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/21
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی رنگ و مهر

هنگامه امیری ، سوسن حریری و...

کد مراسم : 961725
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/18
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی مریم پاک فطرت

ضمنا ساعت بازدید از نمایشگاه عصر...

کد مراسم : 961291
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/07/22
مکان : شیراز