پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

نقد و نمایش مستند سیاسی "انتهای خیابان پاستور"

نقد و نمایش مستند سیاسی "انتهای...

کد مراسم : 96978
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/05/01
مکان : اصفهان