پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

3

مراسم

نقد و بررسی کتاب "نمی توانم و نمی خواهم"

نمی‌توانم و نمی‌خواهم» نام یک کتاب...

کد مراسم : 96996
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/05/18
مکان : تهران

کد مراسم : 96971
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/05/01
مکان : تهران

نقد و بررسی کتاب رزانه دختر گندم

این کتاب ششمين جلد از مجموعه...

کد مراسم : 96905
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/21
مکان : تهران