پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

رونمایی از منظومه "خاک و خون"

"منظومه خاک و خون" نوشته پیمان...

کد مراسم : 96976
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/05/01
مکان : اصفهان