پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

3

مراسم

اولین سالگرد درگذشت کربلایی کاظم بقائی فرد

اولین سالگرد درگذشت کربلایی کاظم بقائی...

کد مراسم : 962009
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/12
مکان : بیرجند

کد مراسم : 961872
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/01
مکان : تهران

کد مراسم : 961614
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/11
مکان : مشهد