پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

16

مراسم

کد مراسم : 973078
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/02
مکان : مشهد

اربعین شهید مدافع حرم حجت الله نوچمنی

سخنران ...حجت الاسلام سیدحسین مومنی

کد مراسم : 973007
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/25
مکان : تهران

کد مراسم : 972598
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/19
مکان : مشهد

کد مراسم : 972578
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/16
مکان : مشهد

کد مراسم : 962401
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/27
مکان : مشهد

کد مراسم : 962314
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/14
مکان : مشهد

کد مراسم : 962225
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/04
مکان : مشهد

کد مراسم : 962106
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/21
مکان : مشهد

مراسم عزاداری حضرت زهرا (س)

سخنران 8و 9 بهمن ماه ......

کد مراسم : 962001
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/08
مکان : تهران

کد مراسم : 961813
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/27
مکان : مشهد