پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

2

مراسم

مسابقه حفظ سوره مبارکه واقعه

نخستین دوره از این مسابقات در...

کد مراسم : 96540
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/03/18
مکان : تهران

برنامه "سحاب رحمت "

این برنامه با هدف ترویج مراجعه...

کد مراسم : 96695
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/03/05
مکان : تهران