پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

مراسم جشن نیمه شعبان

سخنران : شیخ مهدی شریف مداح...

کد مراسم : 96573
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/21
مکان : تهران