پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

13

مراسم

کد مراسم : 973676
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/03
مکان : تهران

مراسم تشییع و تدفین آیت‌الله مرتضی تهرانی

آیت‌الله حاج آقا مرتضی تهرانی روز...

کد مراسم : 973675
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/01
مکان : تهران

کد مراسم : 973524
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/21
مکان : مباركه

کد مراسم : 973284
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/31
مکان : اهواز

کد مراسم : 973258
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/28
مکان : رشت

مراسم تشییع و تدفین زنده یاد پریوش صدیق

مراسم تشییع این مرحومه پنجشنبه ۲۴...

کد مراسم : 973238
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/24
مکان : تهران

مراسم تشییع پیکر شهید سید ناصر حسینی

ضمنا مراسم وداع با شهید ......

کد مراسم : 972995
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/26
مکان : تهران

کد مراسم : 972638
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/23
مکان : قم

کد مراسم : 972637
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/22
مکان : كاشان

کد مراسم : 972642
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/22
مکان : ری