پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

16

مراسم

کد مراسم : 974123
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/18
مکان : خرم آباد

شب های لرستان در تهران (نمایش طنز)

کارگردان : مهدی نوری موسوی تهیه...

کد مراسم : 973449
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/18
مکان : تهران

کد مراسم : 973576
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/29
مکان : خرم آباد

فراخوان مقاله دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو (نمایه شده در ISC )

محورهاي همايش------------------ نانوشیمی نانوزیست فناوری نانوکاتالیست...

کد مراسم : 972757
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/20
مکان : بروجرد

کد مراسم : 972796
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/09
مکان : كوهدشت

کد مراسم : 972688
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/30
مکان : دورود

کد مراسم : 962329
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/15
مکان : خرم آباد

کد مراسم : 961918
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/03
مکان : خرم آباد

کد مراسم : 961885
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/08
مکان : خرم آباد

نمایشگاه خودرو، قطعات، تجهیزات، موتور سیکلت، نیرو محرکه خرم آباد 96

نمایشگاه خودرو، قطعات، تجهیزات، موتور سیکلت،...

کد مراسم : 961880
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/02
مکان : خرم آباد