پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

فن بیان و متقاعد سازی

فن بیان و متقاعد سازی زمان...

کد مراسم : 973083
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/12
مکان : مشهد