پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

26

مراسم

نمایشنامه " بیوه های غمگین سالار جنگ "

نمایشنامه" بیوه های غمگین سالار جنگ...

کد مراسم : 961944
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/07
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی " نگارین گلشن "

در این نمایشگاه آثار معصومه علیمحمدی...

کد مراسم : 961943
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/07
مکان : تهران

کارگاه آموزشی نویسندگی با عنوان "هنر نویسندگی"

این کارگاه آموزشی آئین نگارش و...

کد مراسم : 961912
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/04
مکان : تهران

خوانش نمایشنامه " شیش و بش"

نمایشنامه " شیش و بش "...

کد مراسم : 96964
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/31
مکان : تهران

کد مراسم : 96966
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/31
مکان : تهران

دعای پرفیض " زیارت عاشورا "

این محفل معنوی با هدف گسترش...

کد مراسم : 96917
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/21
مکان : تهران

نشست ادبی با یار مهربان

این نشست ادبی با هدف دیدار...

کد مراسم : 96916
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/20
مکان : تهران

کد مراسم : 96884
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/20
مکان : تهران

کد مراسم : 96915
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/20
مکان : تهران

نشست ادبی " بشنو از نی "

به منظور آشنایی مخاطبان با ادبیات...

کد مراسم : 96882
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/19
مکان : تهران