پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

4

مراسم

شرح و تفسیر سوره » بلد «

محفل معنوی ویژه خواهران به منظور...

کد مراسم : 961969
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/08
مکان : تهران

شب شعر با موضوع « بررسی روایت و تصویر در ادبیات نمایشی »

ادبیات نمایشی گونه‌ای از ادبیات است...

کد مراسم : 961942
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/05
مکان : تهران

شب شعر "غریو غزه"

سید اسماعیل جعفرپور رییس فرهنگسرا با...

کد مراسم : 961833
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/28
مکان : تهران

کارگاه آموزشی "فرهنگ کارآفرینی و تعاون"

فرهنگسرای کار و تعاون با هدف...

کد مراسم : 961751
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/24
مکان : تهران