پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

17

مراسم

مشاوره حقوقی رایگان

این برنامه با حضور کارشناسان مجرب...

کد مراسم : 961945
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/07
مکان : تهران

«آدینه ها عیدند» با موضوع سبک زندگی ایرانی

این برنامه با برپایی غرفه های...

کد مراسم : 961913
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/06
مکان : تهران

نمایشگاه گروهی تابلو فوم«حریر هنر»

نمایشگاه تابلو فوم و آثاری که...

کد مراسم : 961914
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/04
مکان : تهران

نشست «طبع و طب»

این نشست با حضور مژده ارجمندی...

کد مراسم : 96968
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/31
مکان : تهران

ارتقا سطح سلامت اجتماعی در نشست «نسیم زندگی»

خانواده به عنوان نهاد تاثیرگذار در...

کد مراسم : 96939
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/26
مکان : تهران

نمایشگاه خوشنویسی «چشم به راه بانو»

در این نمایشگاه 44 اثر در...

کد مراسم : 96919
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/22
مکان : تهران

همایش«کودکان ثروت ساز»

فرهنگسرای شفق؛ مسوولیت پذیری پولی، تصمیم...

کد مراسم : 96920
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/21
مکان : تهران

کد مراسم : 96967
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/15
مکان : تهران

نشست «طبع و طب»

این نشست با حضور مژده ارجمندی...

کد مراسم : 96853
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/10
مکان : تهران

نمایشگاه آثار«گرافیک»

این نمایشگاه با هدف ایجاد شور...

کد مراسم : 96854
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/08
مکان : تهران