پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

4

مراسم

نقد و بررسی اندوه چخوف

در اين نشست‌ها كه با حضور...

کد مراسم : 961966
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/08
مکان : تهران

کد مراسم : 96837
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/04
مکان : تهران

مسابقه حفظ سوره مبارکه واقعه

نخستین دوره از این مسابقات در...

کد مراسم : 96540
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/03/18
مکان : تهران

هشتمین دوره فرهنگ‌سرای کتاب

پارک کتاب کودک و قصه گویی...

کد مراسم : 96541
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/13
مکان : تهران