پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

محورهاي همايش----------------- برق: الکترونیک مخابرات کنترل...

کد مراسم : 961414
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/08
مکان : نجف آباد