پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

34

مراسم

اولین همایش بین المللی لشکر فاطمیون افغانستان

جبهه جهانی شباب المقاومة با همکاری...

کد مراسم : 995997
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/05/23
مکان : مشهد

کد مراسم : 973868
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/14
مکان : مشهد

کد مراسم : 973566
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/27
مکان : قم

یادواره شهدای مدافع حرم فاطمیون تربت جام

یادواره شهدای مدافع حرم فاطمیون دوشنبه...

کد مراسم : 973398
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/18
مکان : تربت جام

یادواره شهدای مدافع حرم فاطمیون با سخنرانی سردار مطهری

یادواره شهدای مدافع حرم فاطمیون با...

کد مراسم : 973397
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/18
مکان : كرمان

کد مراسم : 973396
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/15
مکان : مشهد

کد مراسم : 973395
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/15
مکان : مشهد

کد مراسم : 973346
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/08
مکان : ورامین

کد مراسم : 973345
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/08
مکان : مشهد

تشییع پیکر پاک شهیدمدافع حرم فاطمیون مصطفی یعقوبی

تشییع پیکر پاک شهید فاطمیون مصطفی...

کد مراسم : 973293
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/01
مکان : ری