پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

45

مراسم

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان...

کد مراسم : 06065
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/10/30
مکان : تهران

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک (نمایه شده در ISC )

در باره کنفرانس امروزه اهمیّت بحث...

کد مراسم : 973850
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/08
مکان : شیراز

اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس(اکوسیستم های حساس)

اهداف برگزاری همایش ملی توسعه پایدار...

کد مراسم : 974164
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/07
مکان : بوشهر

کد مراسم : 973529
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/23
مکان : شیراز

کد مراسم : 973858
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/14
مکان : فسا

اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی

رئیس رویداد : دکتر محسن اژدری...

کد مراسم : 973898
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/12
مکان : فسا

نمایشگاه مبلمان اداری ؛شیراز

زمان برگزاری نمایشگاه مبلمان اداری؛شیراز -...

کد مراسم : 973051
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/30
مکان : شیراز

نمايشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی

زمان برگزاری نمايشگاه مبلمان منزل و...

کد مراسم : 973775
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/30
مکان : شیراز

کد مراسم : 973872
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/28
مکان : قشم

کد مراسم : 973796
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/21
مکان : شیراز