پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

126

مراسم

کد مراسم : 06043
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/05/25
مکان : تهران

کد مراسم : 06039
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1400/03/15
مکان : خمین

کد مراسم : 996002
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/07/16
مکان : خمین

عزاداری شهادت شیخ الائمه امام جعفر صادق (ع)

بسم الله ارحمن الرحمن الرحیم مراسم...

کد مراسم : 995994
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/03/28
مکان : خمین

کد مراسم : 985957
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/11/18
مکان : كاشان


مراسم عزاداری در سوگ زهرا (س)، مسجد النبی کوی شهید باهنر

سخنرانان: حجت الاسلام و مسلمین سیدامین...

کد مراسم : 985944
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/11/05
مکان : اهواز

کد مراسم : 985930
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/11/03
مکان : كاشان

کد مراسم : 985690
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/07/14
مکان : كاشان

کد مراسم : 985626
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1398/06/14
مکان : تهران