پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

2

مراسم

مراسم جشن نیمه شعبان

سخنران : شیخ مهدی شریف مداح...

کد مراسم : 96573
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/21
مکان : تهران

مراســم جشـــن ولادت اميـــرالمومنيـن(ع)

مراســم جشـــن ولادت اميـــرالمومنيـن(ع) سـخـنــــران :...

کد مراسم : 96287
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/01/21
مکان : تهران