پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

89

مراسم

کد مراسم : 16080
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/01/15
مکان : گرگان

کد مراسم : 974130
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/01
مکان : تهران

کد مراسم : 974105
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/29
مکان : مشهد

کد مراسم : 974004
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/24
مکان : قم

کد مراسم : 973954
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/19
مکان : ورامین

اربعین شهادت شهید مدافع حرم ابراهیم رشید

سخنران: سرتیپ پاسدار حاج علی فضلی

کد مراسم : 973897
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/18
مکان : قم

کد مراسم : 973887
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/16
مکان : رود سر

بزرگداشت سردار شهید مدافع حرم مرتضی حسین پور

بزرگداشت سردار شهید مدافع حرم مرتضی...

کد مراسم : 973750
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/16
مکان : لنگرود

یادبود شهادت شهید محمد جاودانی

سخنران: حجت الاسلام عالی

کد مراسم : 973813
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/11
مکان : مشهد

کد مراسم : 973769
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/09
مکان : كرمانشاه