پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

19

مراسم

کد مراسم : 973002
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/15
مکان : دامغان

کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب

محورهاي همايش: بیماری های عفونی و...

کد مراسم : 973040
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/29
مکان : سمنان

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران

محورهاي همايش-------------------- علوم تشریحی دامپزشکی(کالبدشناسی،بافت شناسی،جنین...

کد مراسم : 973863
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/13
مکان : سمنان

کد مراسم : 973893
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/18
مکان : شاهرود

دومین سالگرد جوان مومن انقلابی شهید مدافع حرم عباس دانشگر

دومین سالگرد جوان مومن انقلابی شهید...

کد مراسم : 973382
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/22
مکان : سمنان

کد مراسم : 973511
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/21
مکان : شاهرود

قلعه سارو

تماس با برگزارکننده۰۹۱۲۵۳۲۵۳۷۰

کد مراسم : 972888
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/14
مکان : سمنان

تئاتر رقص کاغذ پاره ها

تئاتر رقص کاغذ پاره ها /...

کد مراسم : 972977
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/10
مکان : سمنان

کد مراسم : 972668
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/02
مکان : سمنان

کد مراسم : 972681
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/30
مکان : سمنان