پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

125

مراسم

پنجمین سالگرد شهادت مدافع حرم شهید مجید قربانخانی

پنجمین سالگرد شهادت شهید مجید قربانخانی...

کد مراسم : 996013
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/10/21
مکان : تهران

یکمین سالروز شهادت پاسدار شهیدمنصور عباسی

یادواره سه شهید گمنام گلزار شهدای...

کد مراسم : 974742
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/08
مکان : شهركرد

کد مراسم : 974244
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/15
مکان : مشهد

کد مراسم : 974130
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/01
مکان : تهران

کد مراسم : 973982
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/22
مکان : كاشان

کد مراسم : 973933
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/19
مکان : رفسنجان

کد مراسم : 973954
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/19
مکان : ورامین

کد مراسم : 973946
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/19
مکان : ورامین

اولین سالگرد افتتاح موسسه شهید معلم حاج علیرضا قدمی

اولین سالگرد افتتاح موسسه شهید معلم...

کد مراسم : 973785
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/18
مکان : تهران

کد مراسم : 973947
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/18
مکان : همدان