پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

7

مراسم

مراسم هفتگی زیارت عاشورا

⬛️مراسم هفتگی زیارت عاشورا همراه با...

کد مراسم : 996001
وضعیت : درحال برگزاری (4743 روز تا پایان مراسم)
تاریخ برگزاری : 1399/06/25
مکان : آمل

کد مراسم : 973327
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/04
مکان : تهران

کد مراسم : 973300
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/04
مکان : سرخس

کد مراسم : 972551
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/13
مکان : تهران

دعای پرفیض " زیارت عاشورا "

این محفل معنوی با هدف گسترش...

کد مراسم : 96917
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/21
مکان : تهران

محفل معنوی «روضه عشق» با طنین زیارت عاشورا در نخستین پنجشنبه ماه شوال

سلسله برنامه‌های معنوی «روضه عشق» پنج‌شنبه‌های...

کد مراسم : 96848
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/08
مکان : تهران

کد مراسم : 96454
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/07
مکان : تهران