پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

رونمایی از کتاب << تو شهید نمی شوی >>

تغییر محل رونمایی کتاب شهید بیضایی...

کد مراسم : 961816
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/26
مکان : تبریز