پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

نشست پژوهشی موسیقی ایران با موضوع"مردم شناسى و موسيقي"

نشست پژوهشی موسیقی ایران با موضوع"مردم...

کد مراسم : 96870
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/19
مکان : تهران