پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع

محورهای همایش رقابتی مدیریت حسابداری اقتصاد...

کد مراسم : 961384
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/01
مکان : تهران