پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

7

مراسم

نهمین کارگاه عمومی آموزش فناوری نانو

شرایط ثبت‌نام سلام شرکت کننده گرامی...

کد مراسم : 972473
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/31
مکان : تهران

دومین سمینار آشنایی با فناوری نانو - کسب و کار و بازار

اولین نشست رایگان ایده‌پردازی نانو، کسب...

کد مراسم : 972651
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/31
مکان : تهران

کد مراسم : 961687
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/19
مکان : تهران

کد مراسم : 962234
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/12/10
مکان : تهران

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

محورهای همایش: اندازه گیری و پایش...

کد مراسم : 961890
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/03
مکان : تهران

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم

زمان برگزاری همایش مدیریت استعدادها در...

کد مراسم : 961735
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/27
مکان : تهران

کد مراسم : 961320
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/08/11
مکان : تهران