پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 97

امتیازات کنفرانس : - امکان ثبت...

کد مراسم : 961656
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/31
مکان : كرج