پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

34

مراسم

کد مراسم : 974080
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/14
مکان : تهران

کنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور

محورهای کنگره: مبانی، مفاهیم، تجربه‌ها، الگوها...

کد مراسم : 974009
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/28
مکان : تهران

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

محورهاي همايش---------------------- رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی...

کد مراسم : 973737
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/03
مکان : تهران

کد مراسم : 973747
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/18
مکان : تهران

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

محورهاي همايش بین المللی جامعه و...

کد مراسم : 974071
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/11
مکان : كرج

کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری ؛تهران

مدیریت و حسابداری زمان برگزاری هفتمین...

کد مراسم : 973499
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/07
مکان : تهران

کد مراسم : 973826
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/01
مکان : تهران

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

محورهای همایش 1.خدمات مهندسی برای مدیریت...

کد مراسم : 973144
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/20
مکان : تهران

دوره آموزشی حضوری نرم افزار کامسول

با دریافت مدرک رسمی دو زبانه...

کد مراسم : 973639
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/07
مکان : تهران

کد مراسم : 973465
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/04
مکان : تهران