پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

30

مراسم

نهمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

محورهاي همايش----------------- قدرت کنترل الکترونیک مخابرات...

کد مراسم : 972898
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/06
مکان : گناباد

کد مراسم : 973679
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/03
مکان : مشهد

کارگاه آموزشی پرورش بوقلمون

محورهای کنفرانس : محوریت های تدریس:...

کد مراسم : 973281
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/25
مکان : مشهد

یادواره شهدای مدافع حرم فاطمیون تربت جام

یادواره شهدای مدافع حرم فاطمیون دوشنبه...

کد مراسم : 973398
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/04/18
مکان : تربت جام

کد مراسم : 973068
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/02
مکان : مشهد

کد مراسم : 972951
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/20
مکان : فریمان

کد مراسم : 972844
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/18
مکان : مشهد

کد مراسم : 962416
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/18
مکان : مشهد

کد مراسم : 972864
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/11
مکان : مشهد

کد مراسم : 972794
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/05
مکان : مشهد