پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

5

مراسم

کد مراسم : 972586
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/16
مکان : تهران

کارگاه آموزشی "حیات"

کارگاه آموزشی حیات بصورت کارگاهی با...

کد مراسم : 961754
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/10/26
مکان : تهران

کد مراسم : 96877
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/19
مکان : تهران

ویژه برنامه "هزارصدا ی موسیقی عرفانی"

برنامه هزارصدا با اجرای "موسیقی عرفانی...

کد مراسم : 96733
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/03/18
مکان : تهران

نمایشگاه نقاشی موقعیت‌ها / دومین حیات هنر

نمایشگاه نقاشی منصور نصرت نظامی با...

کد مراسم : 96345
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/01/25
مکان : تهران