پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

8

مراسم

تئاتر رقص کاغذ پاره ها

تئاتر رقص کاغذ پاره ها /...

کد مراسم : 972977
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/02/10
مکان : سمنان

کد مراسم : 972877
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/17
مکان : تهران

تئاتر مرزداران

نویسنده: وحید رهجوی، حسین ملکی کارگردان:...

کد مراسم : 972680
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/15
مکان : تهران

تئاتر کلنل

نویسنده و کارگردان: خیرالله تقیانی پور...

کد مراسم : 961322
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/07/14
مکان : ورامین

نمایش هفت عصر هفتم پاییز

نویسنده و کارگردان: ایوب آقاخانی بازیگران:...

کد مراسم : 961122
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/07/03
مکان : تهران

نمایش اتاق

آغاز اجرا: سه شنبه 16 خرداد...

کد مراسم : 96815
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/03/16
مکان : تهران

نمایش ترانه ای برای تو

آغاز اجرا: پنجشنبه 11 خرداد 1396...

کد مراسم : 96814
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/03/16
مکان : تهران

تئاتر شورایی « برلین »

تئاتر شورایی «برلین» کاری از آریان...

کد مراسم : 96265
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/01/01
مکان : تهران