پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

5

مراسم

کد مراسم : 972868
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/01/28
مکان : تهران

نمایش بوفالوی آمریکایی

کارگردان: سیامک زین الدینی آغاز اجرا:...

کد مراسم : 96612
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/25
مکان : تهران

بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی

طبق تازه ترین برنامه ارائه شده...

کد مراسم : 96567
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/16
مکان : تهران

نمایش «روح جهنمی»

آغاز اجرا: 11 اردیبهشت سال 96...

کد مراسم : 96566
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/02/11
مکان : تهران

نمایش هملت

آغاز اجرا: پنجشنبه 17 فروردین 1396...

کد مراسم : 96565
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/01/17
مکان : تهران