پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

45

مراسم

سی و یکمین بزرگداشت شهدای محله مسجد امام حسین(ع)

سی و یکمین بزرگداشت شهدای محله...

کد مراسم : 16097
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1401/06/03
مکان : تهران

مراسم بزرگداشت قیام 15دی شهرستان باغملک

بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب و...

کد مراسم : 974938
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/10/15
مکان : باغ ملك

کد مراسم : 973944
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/24
مکان : مشهد

کد مراسم : 974244
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/15
مکان : مشهد

کد مراسم : 973933
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/19
مکان : رفسنجان

کد مراسم : 973934
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/18
مکان : تهران

کد مراسم : 973887
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/16
مکان : رود سر

بزرگداشت سردار شهید مدافع حرم مرتضی حسین پور

بزرگداشت سردار شهید مدافع حرم مرتضی...

کد مراسم : 973750
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/16
مکان : لنگرود

کد مراسم : 973716
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/07
مکان : بابل

بزرگداشت شهدای مدافع حرم وشهدای عملیات مرصاد

بزرگداشت شهدای مدافع حرم وشهدای عملیات...

کد مراسم : 973731
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/05
مکان : سبزوار