پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

26

مراسم

بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش...

کد مراسم : 972718
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/11/11
مکان : اهواز

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

محورهای سمیناربین المللی مهندسی رودخانه: محور...

کد مراسم : 974126
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/11/09
مکان : اهواز

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز

محور های همایش: 1. فیزیولوژی ورزشی...

کد مراسم : 973408
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/03
مکان : اهواز

نمایشگاه صنایع دستی و اقوام ایرانی

زمان برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و...

کد مراسم : 973474
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/22
مکان : اهواز

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی ؛خوزستان

زمان برگزاری نمایشگاه ورزش و تجهیزات...

کد مراسم : 973426
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/22
مکان : اهواز

کنفرانس ملی توسعه اجتماعی

محورها : 1. کیفیت زندگی زندگی...

کد مراسم : 973506
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/18
مکان : اهواز

کد مراسم : 973613
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/11
مکان : اهواز

کد مراسم : 973614
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/11
مکان : اهواز

کد مراسم : 973502
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/31
مکان : اهواز

نمایشگاه شمیم حسینی ویژه ماه محرم ؛خوزستان

زمان برگزاری نمایشگاه شمیم حسینی ویژه...

کد مراسم : 973416
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/12
مکان : اهواز