پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

119

مراسم

مراسم فاطمیه 99 اصفهان

مراسم فاطمیه 99 اصفهان حجت الاسلام...

کد مراسم : 996012
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1399/10/28
مکان : اصفهان

کد مراسم : 973829
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/12/02
مکان : اصفهان

کد مراسم : 974160
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/10/26
مکان : اصفهان

کد مراسم : 974191
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/22
مکان : اصفهان

کد مراسم : 974052
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/09/22
مکان : اصفهان

کد مراسم : 972621
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/08/22
مکان : اصفهان

کنگره نوزادان ایران

محور کنگره : مشکلات شایع نوزادان...

کد مراسم : 973914
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/11
مکان : اصفهان

شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

محورهای همایش : ۱. نقش حسابداری...

کد مراسم : 973963
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/07/04
مکان : اصفهان

دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

محورهای کنفرانس : زمین شناسی اقتصادی...

کد مراسم : 973871
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/14
مکان : اصفهان

کد مراسم : 973617
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/06/07
مکان : اصفهان