پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ شیرجه ویژه آقایان

کمیته آموزش فدراسیون در نظر دارد...

کد مراسم : 96646
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/04/01
مکان : تهران