پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

2

مراسم

کد مراسم : 961884
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/11/02
مکان : تهران

دومین سالگرد شهادت امیر سیاوشی

ذاکر اهل بیت... کربلایی حسین یعقوبیان

کد مراسم : 961509
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/09/29
مکان : تهران