پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

اولین کارگاه آموزشِ قصه گویی کودک در کاشان

قابل توجه مربیان مهدهای کودک و...

کد مراسم : 96645
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1396/03/03
مکان : كاشان