پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

1

مراسم

آموزش کاشی شکسته در 3 ساعت

این کارگاه عملی در یک روز...

کد مراسم : 973072
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/03/11
مکان : تهران