پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

2

مراسم

کد مراسم : 973735
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/13
مکان : تهران

کارگاه آموزش بازیگری شبنم قلی خانی

محل برگزاری: آموزشگاه هنرهای نمایشی توانش...

کد مراسم : 973541
وضعیت : مراسم به پایان رسیده
تاریخ برگزاری : 1397/05/01
مکان : تهران